25 ianuarie 2011

Servicii de copiere, editare şi printare documente

Începând cu data de 02.01.2011, Biblioteca Orăşenească Borşa oferă utilizatorilor  servicii de copiere, elaborare, editare şi imprimare documente. Aceste servicii sunt aprobate în baza  Legii nr. 593 din 15/12/2004  pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, articolul 6, alineatul (2), care prevede urmatoarele: "Bibliotecile de drept public pot oferi unele servicii, stabilite prin regulamente proprii de organizare şi funcţionare, în condiţiile legii, pe bază de tarife, cu avizul autorităţii tutelare ". Tarifele percepute sunt aprobate de către Serviciul Cultură din cadrul Primăriei Borşa şi sunt afişate în incinta bibliotecii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu