12 ianuarie 2011

Biblioteca - scurt istoric

Înfiinţată în anul 1956 ca şi bibliotecă comunală, biblioteca din Borşa îşi schimbă statutul în bibliotecă orăşenească în anul 1968, moment în care localităţii i se atribuie statutul de oraş. Instituţia funcţionează ca bibliotecă publică cu caracter enciclopedic . Dispune de un fond de carte de aproximativ 19 000 volume , reprezentativ, într-o măsură mai mare sau mai mică, pentru toate domeniile cunoştinţelor umane , cu o preponderenţă a documentelor cuprinse în bibliografia şcolară, dat fiind numărul mare al utilizatorilor din această categorie socio-profesională (elevii). Amplasată într-o clădire spaţioasă, dispusă în 6 săli modern amenajate, biblioteca asigură un climat propice studiului şi lecturii, precum şi organizării unor evenimente culturale cum ar fi: expoziţii de carte, programe şi activităţi cultural-artistice, lansări de carte, expoziţii de pictură, activităţi educative, sesiuni de lucru ale cercului de pictură care funcţionează în cadrul bibliotecii sub îndrumarea pictorului Găvrilă Şteţco. Aceste evenimente sunt organizate în colaborare cu unităţile de învăţământ (preşcolar, primar, gimnazial şi liceal ) în cadrul parteneriatelor educaţionale pe care biblioteca le-a încheiat cu aceste instituţii în vederea familiarizării şcolarilor şi preşcolarilor cu serviciile bibliotecii şi în vederea promovării culturii locale. În acest context, biblioteca îşi aduce aportul la formarea şi educarea elevilor şi contribuie la dezvoltarea lor intelectuală şi spirituală. În cadrul comunităţii în care funcţionează, Biblioteca Orăşenească Borşa , prin activităţile culturale organizate, contribuie la promovarea culturii maramureşene şi, în special, la promovarea culturii locale, prin conservarea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice zonei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu