25 ianuarie 2013

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012


BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ BORŞA
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012

Utilizatori nou înscrişi : 331
Utilizatori activi : 1192
Vizite la bibliotecă : 11611
Tranzacţii de împrumut individual: 18623
Număr sesiuni acces Internet : 968
Volume carte achiziţionate: 444, dintre care 309 din finanţare publică şi 135 volume din donaţii.
Documente eliminate: 313 (transferate la Centru Multifuncţional pentru Vârstnici din Borşa)

Programe şi activităţi culturale educative pentru populaţie : 15

Proiecte implementate :
1. BIBLIONET – LUMEA ÎN BIBLIOTECA MEA – Proiect finanţat din fonduri nerambursabile, prin care biblioteca a primit echipamente informatice în valoare totală de 21.960 lei.

2.  eDIALOG-CULTURA FĂRĂ BARIERE – Proiect finanţat din fonduri nerambursabile. Valoarea proiectului : 15.900 lei.

Valoare fondurilor nerambursabile atrase de bibliotecă în anul 2012 : 37.860 lei.
Valoare donaţii carte: 2.020 lei.
Finanţare publică de la bugetul local (salarii personal, achiziţii de carte, cheltuieli materiale etc.) : 64.600 lei
                       
                                                                   Responsabil bibliotecă,
                                                                         Grec Tinuţa


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu