4 iulie 2012

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI eDIALOG-CULTURA FARA BARIERE

PROIECTUL  eDIALOG – CULTURA FĂRĂ BARIERE

            În ultimii cinci ani, Biblioteca Orăşenească Borşa a fost într-o continuă căutare de noi resurse pentru dezvoltarea serviciilor bibliotecii, altele decât cele bugetare. Programele Economia bazată pe cunoaştere şi Biblionet au fost primele proiecte implementate. Acestea au dus la introducerea tehnologiilor noi, informatice. Astfel, prin primul proiect, biblioteca a primit un calculator în cadrul reţelei care a pus în legătură primăria, şcolile şi biblioteca din Borşa. Prin cel de-al doilea, numărul calculatoarelor a crescut cu încă patru, la acestea adăugându-se camere web, căşti, videoproiector şi ecran de proiecţie.
            Cel de-al treilea proiect a primit finanţare pentru implementare în cadrul unui program pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru bibliotecile locale şi şcolare din comunităţile incluse în programul Economia Bazată pe Cunoaştere, numit eCULTURA.

            eCULTURA este o competiție organizată în cadrul proiectului “Asistență tehnică pentru utilizarea TIC în școli și biblioteci”, care are ca scop elaborarea și implementarea unui program integrat pentru dezvoltarea şi folosirea cunoştinţelor şi a resurselor umane, tehnice, financiare la nivel local, maximizând astfel impactul programului “Economia Bazată pe Cunoaştere” în cele 229 de comunităţi dezavantajate implicate.
            Economia Bazată pe Cunoaştere este un proiect strategic de pionierat pentru societatea cunoaşterii din România, conceput şi derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii  Informaţionale, printr-un împrumut finanţat de Banca Mondială.
            În cadrul competiţiei eCULTURA s-au înscris 64 de proiecte. Dintre acestea, 33 au primit finanţare nerambursabilă. Unul dintre proiectele declarate câştigătoare este proiectul eDIALOG-CULTURA FĂRĂ BARIERE, depus de Biblioteca Orăşenească Borşa.

            Proiectul "eDialog-Cultura fără bariere" va implica într-o activitate culturală un număr de 20 elevi dintr-o comunitate rurală și îi va încuraja să interacționeze și să facă schimb de cunoștințe cu un număr de 20 elevi dintr-o comunitate urbană.
          Elevii vor reprezenta grupul țintă, iar activitatea lor va fi coordonată de bibliotecari. În vederea implementării acestui proiect cultural comun, Biblioteca Orășenească Borșa, Biblioteca Comunală Carastelec și Biblioteca Școlară a Școlii cu clasele I-VIII "Ion Creanga" Borșa au încheiat un parteneriat.
          Biblioteca școlară și bibliotecile publice vor colabora, rezultatul acestei colaborări fiind diseminarea informațiilor privind cultura și identitatea comunităților în care bibliotecile  își desfășoară activitatea.
          În realizarea proiectului vor fi folosite mijloace moderne de informare, echipamente și aplicații IT, iar interacțiunea între cele două echipe din grupul țintă se va face prin intermediul Internetului. Integrarea resurselor IT în proiect va crește performanța bibliotecarilor implicați și va accentua rolul lor în comunitate.
            Proiectul se va derula în perioada 01 iunie - 01 ocombrie 2012. Finanţarea nerambursabilă este de 15.400 Ron, iar cofinanţarea asigurată de Consiliul Local din bugetul oraşului Borşa va fi de 500 Ron. Scrierea proiectului a fost realizată de bibliotecara Grec Tinuţa, care, în calitate de manager de proiect, va asigura şi implementarea acestuia. Bibliotecarele care vor asigura organizarea şi desfăşurarea activităţilor sunt Timiş Viorica Daniela, MihaIi Janeta si Csilla Szabo.
         
         Obiectivul general al proiectului "eDialog-Cultura fără bariere" îl constituie promovarea reciprocă a culturii și identității a două comunități: comuna Carastelec din județul Sălaj și orașul Borșa din județul Maramureș.
          Pentru realizarea acestui obiectiv, grupul țintă și echipa de implementare a proiectului vor desfășura o serie de activități comune.
         Aceste activități vor presupune fotografierea obiectivelor reprezentative din cele două comunități, prelucrarea acestor fotografii, culegerea datelor despre comunitate din colecțiile celor trei biblioteci și realizarea, cu ajutorul fotografiilor și datelor, a unor prezentări Power Point și a unor broșuri, câte una pentru fiecare comunitate.
         Acestea vor surprinde istoria locală, tradițiile, obiceiurile, portul popular, etnografia, folclorul, cadrul natural, obiectivele turistice, precum și manifestările cultural-artistice și religioase.
         Materialele realizate în format electronic vor fi încărcate pe un blog pe care elevii îl vor crea pentru prezentarea proiectului, pe eComunitate și pe Europeana, iar broșurile realizate în format tradițional, tipărit, vor fi distribuite în vederea diseminării cunoștințelor acumulate și pentru promovarea culturii locale.

          Proiectul "eDialog-Cultura fără bariere" va încuraja dialogul intercultural între o comunitate cu o populație majoritar română (Borșa) și o comunitate cu o populație preponderent de etnie maghiară (Carastelec).
          Va promova interacțiunea între persoane aparținând unor culturi diferite,  unele din  mediul urban (Borșa) și altele  din mediul rural (Carastelec).
          Elevii din grupul țintă vor conștientiza și își vor evalua prejudecăților, stereotipurilor, acțiunile discriminative și de marginalizare, ceea ce va avea ca rezultat reorientarea percepției, gândirii,  simțirii și acțiunii lor în sensul interculturalului. Elevii vor înțelege și vor accepta diversitatea și își vor dezvolta capacitatea de a se  transpune în situația altora (empatia).
          Elevii își vor mări gradul de deschidere,  toleranță și acceptare a celorlalți, care pot fi diferiți din punct de vedere al religiei, limbă, tradiție, cultură, practici de comunicare sau relaționare, etc..
          Reacțiile de evitare, teamă sau negare se vor transforma în reacții de interes, curiozitate sau implicare.
          Interacțiunea grupelor va  diminua incertitudinea și  anxietatea și va încuraja dialogul intercultural.
          Implicarea elevilor din comunitatea minoritară în activități culturale va duce la evitarea marginalizării și la depășirea spațiului rural prin interacțiunea cu persoane din alte comunități prin intermediul mediului online.
          Elevii vor reuși să își  mărească capacitatea de raportare la diferite medii ( național, european sau global).
          Atât elevii cât și bibliotecarii își vor dezvolta capacitatea de utilizare a echipamentelor IT, a aplicațiilor Microsoft Office și a messageriei  instant;  blogul proiectului va deveni spațiu de comunicare, comentarii etc. .
           Activitatea de reprezentare prin desen a comunităților în care trăiesc le va stimula imaginația. Va crește gradul de interes pentru participarea la activități culturale în biblioteci. Întregul proiect va avea ca rezultat cunoașterea culturii proprii și a altor culturi. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu